Trädgårdsarbete (Jönköping)

Gräsmatta och skötsel av träd, buskar, blommor – vattning, beskärning, gödning, skadedjursbekämpning, skörd, säsongsarbete