Mer info om Pilotprojekt Kristianstad

Vi söker deltagare till Pilotprojekt Kristianstad – Är det du?

E-handel är ett fenomen på kraftig frammarsch, likaväl som blandad verksamhet inom jordbruket. Att utöka verksamheten med egen tillverkning, att sälja direkt till konsument, öppna gårdsbutik, införa webbhandel etc är olika sätt att förbättra lönsamheten. Utmaningen ligger i att nå konsumenten, det är det Fooever™ är avsett att hjälpa dig med.

Syftet med Fooever™ är att tillhandahålla en tjänst – en digital mötesplats – där konsumenter och producenter hittar varandra på ett enkelt sätt, gör upp affären och bestämmer hur utväxling ska ske. Vinsterna för båda parter är många, bland annat hittar du som konsument flera producenter på samma plats – precis som på en fysisk marknad – och slipper surfa runt på olika sidor och du som producent kan få extra försäljning bara för att du syns tillsammans med andra, det behöver inte vara just din webbutik som efterfrågas.

Det finns idag flera olika sätt, även webbtjänster, för att handla härproducerad mat direkt från producenten. Det som gör att Fooever™ sticker ut är bland annat att tjänsten bara är en mötesplats, ingen mellanhand. Vi har ingen organisation för att tillhandahålla frakt, ombesörja paketering, sköta de olika webbutikerna med mera – vi erbjuder bara en webbaserad tjänst med betalningsfunktion där varje producent själv lägger upp sina produkter, där konsument och producent kommunicerar direkt med varandra och gör upp sina affärer och så vidare. Det är sedan upp till de som nyttjar tjänsten att bygga upp samarbeten, leveranstillfällen med mera.

Vi har fått höra att Fooever™ är en mellanhand eftersom vi tar betalt för tjänsten – hur mycket och på vilket sätt är för övrigt något du som deltagare i projektet kommer att få ha en åsikt om – men det kostar att utveckla och tillhandahålla en webbtjänst. Jämför med en programvara du använder, är programvaruleverantören en mellanhand eller är programmet något som förbättrar din upplevelse, gör det enklare, ökar värdet? Vi vill tro att Fooever™ är det sistnämnda. Några framför att REKO-ringar nyttjar Facebook, det är gratis! Ja, det är det för den specifike användaren – så länge som hen inte vill annonsera – men det saknas också en hel del funktionalitet jämfört med tjänster anpassade för webbhandel.

Vi som skapat Fooever™, med app och webbsida, vill nu ha din hjälp att testa dess funktionalitet. Vi vet vilka av dina behov tjänsten ska tillgodose, men gör den jobbet? Och stämmer dina behov och önskemål – såväl som konsument som producent – överens med vad vi uppfattat är behoven? Genom att delta i vårt pilotprojekt får du möjlighet att påverka tjänstens utformning så att den på bästa sätt tillgodoser dina behov och blir till din hjälp framgent.

Rapsfält skåne

Varför Kristianstad?

Kristianstad är en kommun som satsar på mat på flera olika sätt, bl a Spirit of Food. Det finns mycket bra jordbruksmark, många duktiga producenter samt ett intresse för direkthandel mellan producent och konsument, exv via REKO-ring Kristianstad.

Flera av de webbtjänster som finns på marknaden har fokuserat på storstadsregionerna såsom Stockholm, Göteborg och Malmö. Vår avsikt med Fooever™ är att den ska vara heltäckande, oavsett var i Sverige – eller världen – det finns producenter & konsumenter så ska de kunna använda Fooever™. Som Uber fast för mat. Vi vill därför genomföra projektet utanför storstadsregionerna.

Sen är det naturligtvis positivt att vår projektledare och delägare, Maria på Egermalm Utveckling, är född och uppvuxen på en gård strax utanför Kristianstad.

 

Pilotprojektets genomförande

Vi söker såväl konsumenter som producenter till projektet, ju fler desto bättre!

Som konsument vill vi att du vistas i Kristianstad regelbundet, gärna som boende men det går också utmärkt att du exv jobbar eller studerar i Kristianstad. Det viktiga är att du är förtrogen med orten och kan ta dig till specifik plats för att hämta dina varor.

Som producent vill vi helst att du har din gård/tillverkning inom en radie av 20 km från Kristianstad men alla – som är beredda att regelbundet tillhandahålla varor för utlämning i Kristianstad – är välkomna att delta. Vi vill ha så stor bredd på varor som det bara är möjligt så oavsett om du erbjuder kött, mejeriprodukter, ägg, potatis, grönsaker, bröd med flera basvaror eller sylt, honung, inläggningar med mera uppskattar vi din medverkan!

Rekrytering av deltagare kommer att ske fram till slutet av april.

Som deltagare kommer du regelbundet att få informationsmail innehållande allmän info om projektets fortskridande samt fokusfrågor. Det är bara ett par frågor vid varje tillfälle, som tar någon minut att besvara, men frågorna utgör en väsentlig del i projektet och din möjlighet att påverka tjänstens framtida utformning.

Som deltagande konsument kommer du att skapa ett medlemskonto där köp med mera registreras. Registreringsformuläret är självguidande men vid frågor kan du alltid kontakta oss.

Som deltagande producent kommer du under projektets gång att skapa din egen webbutik, lägga upp dina produkter med mera. Till din hjälp har du vår användarmanual och vid behov, support från oss. Innan du skapar ditt konto kommer du också att erbjudas ett personligt samtal med oss.

Under projekttiden kommer ett antal köp och försäljningar att genomföras.

Initialt är det fiktiva affärer, inga pengar eller varor kommer att utväxlas, men systemets funktionalitet för beställning, dokumentation etc blir testat. Ett mail kommer att innehålla mer information när det blir dags.

En första riktig försäljning planeras genomföras v18 (29 april – 5 maj) och en andra v20 (13 – 19 maj). Exakt utformning av dessa försäljningstillfällen kommer att ske i samverkan med projektets deltagare.
OBS! Beroende på projektets fortskridande kan andra veckor bli aktuella för första och andra försäljning.

Utvärdering av projektet kommer att ske under perioden 20 – 26 maj och en sammanställning presenteras senast 31 maj.

Har du några funderingar är du välkommen att kontakta Maria på maria@fooever.com .

Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats